Wanneer er problemen zijn bij het uitvoeren van uw werk of wanneer u ziekgemeld bent, krijgt u waarschijnlijk na enige tijd een afspraak bij een bedrijfsarts. De bedrijfsarts zal waarschijnlijk met u en uw werkgever een plan van aanpak opstellen conform de wet verbetering poortwachter.
Een bedrijfsarts kan u, bij vermoeden van emotionele, spanning en/of gedragsproblemen, doorverwijzen naar een psycholoog.
De psycholoog gaat dan samen met u bespreken wat precies het probleem is, welke factoren er meespelen, hoe de problemen zijn ontstaan en in stand blijven.
Voorbeelden van belastende factoren zijn: chronische ziekte, onbegrip, conflicten, stress, hoge werkdruk, autoriteitsproblemen, reorganisaties. 

 

Belangrijk om te weten:

Een psycholoog kan met u samen in kaart brengen wat u kunt doen, leren, regelen om weer te kunnen re-integreren. 

Een psycholoog is onafhankelijk van uw werkgever en bedrijfsarts.

Een psycholoog kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld re-integratie, dit advies is niet dwingend/rechtsgeldig.

Wanneer u hiervoor toestemming verleent mag de psycholoog communiceren, informatie overdragen/vragen aan de bedrijfsarts. 

Een psycholoog mag zonder uw toestemming geen informatie verstrekken aan uw werkgever.