Behandelvormen:


Bij Psychologiepraktijk Tiel/Wageningen biedt de psycholoog individuele behandelingen voor fysieke en/of emotionele klachten, werkbegeleiding, gezin/opvoeding ondersteuning, verwerking en/of acceptatie problemen.

Er kan door de psycholoog worden ingeschat dat er meer intensieve of specialistische zorg (of aanvullend) onderzoek nodig is. Dan kan er met u en uw huisarts over een doorverwijzing worden gesproken.
Bij Psychologiepraktijk Tiel/Wageningen wordt op een generalistisch en eclectisch wijze gewerkt/behandeld. Dit betekent dat er gebruik wordt gemaakt van verschillende technieken en gangbare therapeutische richtingen binnen de psychologie. Net wat er bij u en uw problematiek aansluit. Maatwerk is het uitgangspunt: per persoon wordt gekeken naar de best passende werkwijze en technieken. Een aantal gebruikte technieken zijn: cognitieve en gedragstherapie, systeem-therapie, EMDR bij angsten en traumata , Emotionally Focussed  therapie, Acceptance and commitment therapie en psychodynamische therapie, schema-therapie. Soms wordt er samengewerkt met andere disciplines zoals: POH-GGZ (huisartsondersteuner), maatschappelijk werk, psychiater, verloskundige, diëtist.

Klachten centraal:


In deze praktijk wordt klachtgericht en probleemoplossend gewerkt. Dat wil zeggen dat uw klacht centraal staat, niet de eventueel achterliggende problemen. Steeds wordt concreet gewerkt aan het doel, namelijk dat u vaardigheden ontwikkelt om zo veel mogelijk zonder hulpverlening verder te kunnen. Dat u uw klachten begrijpt en kunt verminderen dan wel kunt hanteren.

Behandeling van kinderen onder de 18 jaar:


Bij behandeling van kinderen is er extra aandacht voor een duidelijke structuur. Meestal krijgen de ouders psycho-educatie of worden ouders in aparte gesprekken begeleid in het ondersteunen van hun kind. Wanneer de ouders van een kind gescheiden zijn is er schriftelijke toestemming van beide ouders nodig om een behandeling te mogen starten.

Werkwijze:


In eerste instantie vindt er een intakegesprek plaats. Dit houdt in dat u samen met de psycholoog gaat bekijken welke problemen er precies zijn, hoe deze zijn ontstaan en hoe het komt dat ze blijven bestaan. Vervolgens wordt er gekeken of er een mogelijkheid bestaat hierin verandering aan te brengen. Er wordt samen met u gezocht naar een manier waarop u deze veranderingen kunt bewerkstelligen, wat hiervoor precies nodig is, wat haalbaar is etc..

Duur van de behandeling:


De duur van de behandeling verschilt uiteraard per persoon. De behandeling is veelal kortdurend, wat neerkomt op 8 à 12 sessies van 45 minuten. Vaak zijn de gesprekken aanvankelijk wekelijks en worden deze later minder frequent.

Bij EMDR behandelingen (methode bij traumata en angsten) wordt regelmatig een dubbelconsult van 90 minuten gedaan.

Met welke problemen kunt u bij een psycholoog terecht:   


Er is voor veel soorten problemen en klachten een behandeling mogelijk, de lijst hieronder zal daarom nooit compleet zijn. U kunt contact opnemen wanneer uw klacht of probleem niet bij onderstaande lijst staat en u zich afvraagt of psychologische zorg voor u geschikt is.

Hieronder een opsomming van veel voorkomende problemen:

* depressieve gevoelens
* angsten en spanningen (zoals prikangst, smetvrees, fobieën)
* dwangmatig gedrag, obsessies
* steeds terugkerende nare gedachten
* onzekerheid in sociale situaties

* moeite met het reguleren van emoties en/of frustraties.

* moeite met assertiviteit
* ongewenste gewoontes
* problemen met het verwerken van gebeurtenissen
* levensfaseproblematiek
* werkgerelateerde problemen, overspannenheid, burn-out
* lichamelijke klachten met of zonder aanwijsbare medische oorzaak, chronische vermoeidheid

 leeftijdscategorieën:

* Adolescenten
* Jong Volwassenen
* Volwassenen
* Ouderen