BEHANDELOVEREENKOMST

 

Psychologiepraktijk Tiel
Anna Blamanstraat 21 4003 KE Tiel

 

Cliënt verklaart op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met onderstaande gegevens:

Uw gegevens worden opgenomen in een cliënten dossier van uw zorgverlener. Indien u wilt weten wat uw rechten met betrekking tot uw dossier zijn, kunt u uw zorgverlener vragen om inzage in de beroepscode (Nederlands Instituut voor Psychologen www.psynip.nl). Klachtenregeling en geschillenregeling zijn ondergebracht bij P3NP. U kunt de klachtenregeling vinden op de website www.psychologiepraktijktiel.nl

Aan de hand van uw intakegesprekken wordt een behandelvoorstel gemaakt welke aan u wordt voorgelegd en zo nodig toegelicht. Wanneer over het intake verslag, met diagnose en behandelplan, overeenstemming is tussen u en uw psycholoog, dient deze door beide partijen te worden ondertekend.

U krijgt bij aanvang en na afronding van de behandeling een mail met daarin een link naar een resultaat onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit 7 korte vragen. Antwoorden zijn anoniem en worden door een extern bureau verwerkt. Het doel van deze meting is de kwaliteit van de zorgverlener in beeld brengen. Bij vragen over het invullen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Bij andere vragen over resultaatmeting: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Daarnaast ontvang u een cliënttevredenheidsonderzoek. Hierop kunt u op & aanmerkingen maken, verbeterpunten aangeven.

Een psycholoog heeft beroepsgeheim. U krijgt daarom een toestemmingsformulier om aan te geven met wie de psycholoog welke informatie mag delen. Het intake verslag en/of evaluatie worden eventueel in overleg met u naar uw huisarts en/of andere doorverwijzers of behandelaars verstuurd.

De psycholoog mag een in- en uitschrijfbericht naar uw huisarts sturen aangezien de huisarts de persoon is die op de hoogte dient te zijn van alle (soorten)behandeling die u ontvangt.

Indien de psycholoog inschat dat u een gevaar bent voor uw eigen gezondheid of de gezondheid van anderen dan heeft uw psycholoog het recht dit te melden bij huisarts, politie en/of Veilig Thuis (voorheen AMK).

Bij afwezigheid in verband met vakantie of kortdurend ziekteverlof is er geen waarneming geregeld bij collegae. Voor urgente problematiek dient u dan contact op te nemen met dienstdoende huisarts. 

Behandelingen bij een eerstelijnspsycholoog/BGGZ kunnen de gesprekken, afhankelijk van de aandoening(diagnose), voor een deel vergoed worden vanuit de basisverzekering. Aangezien Psychologiepraktijk Tiel geen contracten heeft gesloten met verzekeraars, kan er voor behandeling bij Psychologiepraktijk Tiel geen aanspraak gedaan worden op vergoedingen vanuit de basisverzekering.

U kunt uw factuurindienen bij uw zorgverzekeraar wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten waarin psychosociale zorg als alternatieve zorg wordt vergoed (zie www.NVPA.org). U bent de eerstverantwoordelijke voor het voldoen van de rekeningen.

De kosten per sessie bedragen €98,85 en worden per mail aan u gefactureerd. Kosten dient u zelf aan Psychologiepraktijk Tiel over te maken. Wanneer achteraf blijkt dat de zorgverzekeraar behandelkosten niet vergoedt, bent u verplicht de kosten zelf te betalen. Wanneer u een afspraak wilt afzeggen dient dit 24 uur van tevoren te geschieden anders worden de kosten bij u in rekening gebracht. Bij te laat betalen wordt €5,00 plus 1% van het factuurbedrag per maand in rekening gebracht. Na twee herinneringen wordt de facturering uit handen gegeven aan een incassobureau.

Behandeltarief algemeen 2019

 

Intake gesprek 45 minuten 98,85
Behandel sessie 45 minuten 98,85
EMDR behandeling enkele afspraak 45 minuten 98,85
EMDR behandeling dubbele afspraak 90 minuten 197,70
Relatiegesprek enkele afspraak 45 minuten 98,85
Relatiegesprek dubbele afspraak 90 minuten 197,70

 

Behandeltarief: late annulering en no show 2019

 

Afzeggen meer dan 24 uur voor de afspraak 0
Afzeggen minder dan 24 uur voor de afspraak 98,85
Niet afzeggen en niet komen op de afspraak 98,85

 

Betalingsvoorwaarden 2019

De door de therapeut verzonden factuur behoort binnen 30  dagen na datum betaald te zijn. Bij niet betalen binnen 30 dagen is cliënt in verzuim en mag therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen. Na 30 dagen is therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen waarvoor €5,00 in rekening gebracht mag worden. Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incasso-maatregel komen voor rekening van cliënt. (wet WBGO)

 

Datum:

Naam en handtekening cliënt:

Handtekening Mw. Drs. E. Walgemoet, (psycholoog NIP, gedragstherapeut VGCT, eerstelijnspsycholoog):

 

 

Download hier de volledige behandelovereenkomst