Behandeltarief algemeen 2021

 

Intake gesprek 45 minuten €98,85
Behandel sessie 45 minuten €98,85
EMDR behandeling enkele afspraak 45 minuten 98,85
EMDR behandeling dubbele afspraak 90 minuten 197,70
Relatiegesprek enkele afspraak 45 minuten 98,85
Relatiegesprek dubbele afspraak 90 minuten 197,70

 Telefonisch consult          15 minuten       €32,95

 

Tarief: late annulering en no show 2021

 

Afzeggen meer dan 24 uur voor de afspraak 0
Afzeggen minder dan 24 uur voor de afspraak 98,85
Niet afzeggen en niet komen op de afspraak 98,85

 

Betalingsvoorwaarden 2021

De door de therapeut verzonden factuur behoort binnen 30  dagen na datum betaald te zijn. Bij niet betalen binnen 30 dagen is cliënt in verzuim en mag therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen. Na 30 dagen is therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen waarvoor €5,00 in rekening gebracht mag worden. Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incasso-maatregel komen voor rekening van cliënt. (wet WBGO)

Datum:

Naam en handtekening cliënt (e):

 

 

Handtekening Mw. Drs. E. Walgemoet, (psycholoog NIP, gedragstherapeut VGCT, eerstelijnspsycholoog):