Werkwijze:
In eerste instantie heeft u met de psycholoog een intakegesprek. Dit houdt in dat u samen met de psycholoog gaat bekijken welke problemen er precies zijn, hoe deze zijn ontstaan en hoe het komt dat ze blijven bestaan. Vervolgens wordt er gekeken of er een mogelijkheid bestaat hierin verandering aan te brengen. Er wordt samen met u gezocht naar een manier waarop u deze veranderingen kunt bewerkstelligen, wat hiervoor precies nodig is, wat haalbaar is etc.. Het is een soort cursus: “Hoe kan ik zo met mijzelf en de problemen omgaan dat ik er zo min mogelijk/geen last van heb.”

Gang van zaken:
Vaak komt iemand na een doorverwijzing van en huisarts of bedrijfsarts bij een psycholoog. U kunt zich ook op eigen initiatief aanmelden. De behandeling begint met een intake. Een intake is een soort interview waarin zoveel mogelijk wordt geprobeerd om uw problemen in kaart te brengen en tot een diagnose en een behandelplan te komen. Dit wordt met u besproken aan de hand van het intakeverslag om vervolgens overeen te komen of de behandeling zal gaan plaatsvinden. Ook wordt de frequentie en de duur van de behandeling met u besproken. Dit is uiteraard een inschatting. Wanneer een intake wordt afgesproken met iemand jonger dan 12 jaar vragen wij of in ieder geval of een van de ouders mee wil komen. Bij 18 min wordt dit ook telefonisch besproken. Bij gescheiden ouders hebben we bij kinderen jonger dan 18 jaar van beide ouders een toestemming met handtekening nodig om de behandeling te kunnen starten. Bij volwassenen geeft het ook vaak veel informatie wanneer de partner of een dierbare een keer wil meekomen. Soms is er overleg of informatie nodig van een huisarts of eerdere behandelaar om een inschatting te kunnen maken, dit wordt altijd eerst met u overlegd.

Duur van de behandeling:
De duur van de behandeling verschilt uiteraard per persoon en probleem. Vaak is de behandeling kortdurend, wat neerkomt op 8 à 12 sessies van 45 minuten. Vaak zijn de gesprekken aanvankelijk wekelijks en worden deze later minder frequent.

Wanneer u een afspraak wilt annuleren kunt u dat tot 24 uur voor de afspraak doen, wanneer u later annuleert wordt de afspraak in rekening gebracht.