De huidige wachttijd.

Wanneer u niet direct geplaatst kunt worden, wordt u in eerste instantie op een wachtlijst geplaatst.

De wachttijd is mede afhankelijk van de dagdelen waarop u kunt afspreken en de praktijk geopend is.

Er kunnen geen rechten of plichten ontleend worden aan een plek op de wachtlijst voor u of de behandelaar.

Wanneer u op de wachtlijst staat dan is Psychologiepraktijk Tiel niet verantwoordelijk voor uw welzijn.

 

Er is momenteel een minimale wachttijd, vanaf week 13 is er plek voor intakegesprekken.

 

Psychologiepraktijk Tiel is gesloten:

In de weekenden, 's avonds na 18:00 en momenteel op woensdagen en regelmatig op donderdagen.

U kunt tijdens deze tijden het antwoordapparaat inspreken of een mail sturen.

 

 

Overdracht bij calamiteiten:

Buiten werktijden van behandelaar of wanneer behandelaar vrij, weekend of vakantie heeft kunt u zich voor dringende zaken richten tot de huisartsenpost en de spoedeisende hulp.

Voor acute medische hulpvragen belt u direct met het centrale nummer van de huisartsenpost: 0900-7060504

www.haptiel.nl

Wanneer behandelaar vakantie heeft/langer afwezig is kan cliënt ter overbrugging, indien nodig & na overleg, afspraken maken bij de huisarts, collegae en/of POH-GGZ. Wanneer behandelaar voor langere tijd niet werkzaam kan zijn of wanneer behandelaar komt te overlijden, worden de behandelingen overgedragen aan een collega.

Mw.Drs. L.Bal - Segers

Groenestraat 1

4061 BD Ophemert

0344-612353

www.actanova.nl