De huidige wachttijd.

Wanneer u niet direct geplaatst kunt worden, wordt u in eerste instantie op een wachtlijst geplaatst.

De wachttijd is mede afhankelijk van de dagdelen waarop u kunt afspreken en de praktijk geopend is.

Er kunnen geen rechten of plichten ontleend worden aan een plek op de wachtlijst voor u of de behandelaar.

Wanneer u op de wachtlijst staat dan is Psychologiepraktijk Tiel niet verantwoordelijk voor uw welzijn.

De praktijk is wegens vakantie gesloten van zaterdag 20 juli tot en met zondag 11 augustus.

Er is momenteel een minimale wachttijd (18-07-2019).

 

Psychologiepraktijk Tiel is gesloten:

In de weekenden

U kunt tijdens deze tijden het antwoordapparaat inspreken of een mail sturen.

Psychologiepraktijk Tiel is gesloten van 20-07-19 t/m 11-08-19 in verband met vakantie.

 

Overdracht bij calamiteiten:

Buiten werktijden van behandelaar of wanneer behandelaar vrij, weekend of vakantie heeft kunt u zich voor dringende zaken richten tot de huisartsenpost en de spoedeisende hulp.

Voor acute medische hulpvragen belt u direct met het centrale nummer van de huisartsenpost: 0900-7060504

www.haptiel.nl

Wanneer behandelaar vakantie heeft/langer afwezig is kan cliënt ter overbrugging, indien nodig & na overleg, afspraken maken bij de huisarts, collegae en/of POH-GGZ. Wanneer behandelaar voor langere tijd niet werkzaam kan zijn of wanneer behandelaar komt te overlijden, worden de behandelingen overgedragen aan een collega.

Mw.Drs. L.Bal - Segers

Groenestraat 1

4061 BD Ophemert

0344-612353

www.actanova.nl